Om oss

HiØ

Østfold NyskapingsNettverk er et resultat av Høgskolen i Østfold’s  satsing på næringsrettet høgskoleutdanning. Organisasjonens formål er å fungere som et åpent forum for innovasjonsinteresserte og derigjennom å sørge for bevisstgjøring og markedsføring av innovasjonsbegrepet samt en generell heving av innovasjonskompetansen.  Det  organiseres nettverk og samarbeidsarenaer, f.eks frokostmøter der deltakere  møtes, skaper samarbeide, utveksler erfaringer og initierer aktiviteter for å øke innovasjonstakten og styrke verdiskapningen i fylket slik at Østfold markerer seg positivt på innovasjonskartet.

ØNN Vedtekter