Årsmøte og Frokostmøte 24. april

smart energi hvaler

Vi ønsker deg velkommen til

Smart Energi Hvaler- Frokostmøte

Tid: 8.00- 10.00, 24. april Sted: HiØ- Fredrikstad, rom A- 421

Program

8.00-8.15 Frokost og velkommen

8.15-8.40 Dag Willien Eriksen, Rådmann- Hvaler kommune

8.40-9.00 Dieter Hirdes, Horizon 2020 prosjektet EMPOWER

9.00- 9.20 Terese Troy Prebensen, Daglig leder Marked, Fredrikstad Energi

9.20-9.35 Pause 9.35-10.00 «Åpen runde», alle som har møtt opp oppfordres til å komme med sine perspektiver på dagens tema. Spørsmål og diskusjon med dagens innledere. – Med forbehold om endringer i programmet

10.00 Årsmøte i Østfold Nyskapingsnettverk

– Styrets årsmelding

 – Regnskap med revisjonsberetning

– Valgkomitèens innstilling.

– Budsjett og planer for kommende driftsår

– Innkomne forslag (send til post@onn.no)

Stengt for kommentarer.