Gamification- spill og simulering som læringsplattform

Effekt av spill_simulering

(Foto: Attensi)

Frokostmøte 19. november

Tid: 8.00- 10.00, 19. november
Sted: HiØ- Fredrikstad, rom A- 421

Program
8.00- 8.15 Frokost og velkommen
8.15- 9.00 Jarl Schjerverud fra Sykehuset i Østfold
kommer og presenterer spillet de har utviklet i samarbeid med Attensi. I forbindelse med flyttingen til det nye sykehuset kan leger, sykepleiere og andre profesjonsutøvere ved Sykehuset Østfold bruke spillet eller simulatoren til å lette overgangen til nye lokaler og nytt arbeidsmiljø. Gjennom å «prøve» det nye sykehuset i simulatoren kan man trene på utøvelsen av egen profesjon gjennom simulering av arbeidsprosesser(Presentasjon).
9.00- 9.15 Pause
9.15- 9.45 Professor Turid Heiberg fra Høgskolen i Østfold, vil holde innlegg om tverrfaglig samarbeid om innovasjon og forskning på effekt av teknologiske løsninger for læring og velferd (Presentasjon).
9.45-10.00 «Åpen runde» der alle oppmøtte kan informere om sine perspektiv til dagens sak eller om egne nyheter og andre arrangementer.
(Endringer i programmet kan forekomme.)

Frokostmøte er en del av Gründer- og entreprenørskapsuka 2014 som arrangeres av Innovasjon Norge og Østfold Fylkeskommune. Arrangementet er også en del av Næringslivsdagen som vil foregå på HiØ- Fredrikstad samme dag.

Vennligst send invitasjonen videre i ditt nettverk!

Meld deg på ved å sende mail til post@onn.no.

Stengt for kommentarer.