Norske verdier – finnes de og er de truet?

FROKOSTFOREDRAG I KAFFEBAREN.

Tid: kl. 8.00- 9.00, onsdag 27. september.

Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

 Til påmelding her!

Debatten om norske verdier lever i mediene. Men hva er egentlig ”norske verdier”? Hvor kommer de fra og hvor er de på vei?

I forbindelse med årets forskningsdager inviterer Østfold Nyskapningsnettverk og HiØ til frokostforedrag der verdier står på menyen, servert av rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile.

Frokostforedraget finner sted i kaffebaren på studiested Fredrikstad den 27. september klokken 0800. Her byr vi på kaffe, frokost og et tankevekkende innlegg om verdier.

– Utgangspunktet mitt er enkelt; verdier er det vi mener er godt og rettferdig, sier Hadi Lile.

Går menneskerettigheter på bekostning av norske verdier?

Menneskerettighetene er sentrale verdier i Norge og viktige prinsipper som legger grunnlaget for demokrati, likestilling og ytringsfrihet, men disse er ikke særegent norske.

Det demokratiske system handler om å komme til enighet om hvilke verdier som skal være styrende. De folkevalgte lovgivere forhandler seg imellom på Stortinget og kommer til enighet om noen kompromisser, som er loven. Loven er norske verdier.

Skillet mellom det norske flertallets kultur (og verdier) og mindretallet blir viktig. Dersom norske verdier knyttes til kultur og religion, ja da blir dette spørsmålet relevant; hva «truer» de norske verdiene? Og da blir forholdet mellom flertallsdemokrati og hensynet til mindretallets rettigheter viktig.

Hadi tar tankerekken videre under frokostforedraget 27. september. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Begrenset antall sitteplasser, så førstemann til mølla.

Hadi-Strommen-Lile_lite.jpg

Rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile har en doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. Lile jobber til daglig som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har jobbet som Seniorrådgiver i Redd Barnas rettighetsavdeling og rådgiver for Galdu- kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

Stengt for kommentarer.