Innovasjon i Helsesektoren
Innovasjon i Helsesektoren

Innovasjon i Helsesektoren

Dato: 19. april kl. 14:00-15:30

Sted: Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad (rom A421)

Effektivisering – Velferdsteknologi – Fordeling av ressurser

Program:
14:00 Kaffe og mingling
14:10 Introduksjon av foredragsholdere og foredragene
14:15 Foredrag 1 – Velferdsteknologi i kommuner
14:35 Foredrag 2 – Infrastruktur og velferdsteknologi
14:55 Foredrag 3 – Virtuell korttidsavdeling
15:15 Pause (kan prate med foredragsholderne)

15:30 Avslutning nettverksmøte – Årsmøte i ØNN  vil etterfølge nettverksmøte og det er åpent for alle.

16:30 Årsmøte avslutning

Foredrag 1 – Velferdsteknologi i kommuner

Hvorfor ta i bruk velferdsteknologi i en kommune? Hva er driverne bak en slik utvikling, og hva tror vi om fremtiden.

Foredragsholder: Morten Andersen
Virksomhet: Sarpsborg kommune
Avdeling: Enhet forvaltning og utvikling
Stilling: Rågiver
Funksjon: Statistikk, analyse og velferdsteknologi

Foredrag 2 – Velferdsteknologi i omsorgsboliger og boliger

Fredrikstad og Hvaler har gjennom flere byggeprosjekter samlet erfaringer og laget standardiserte veiledere for å sikre infrastruktur for velferdsteknologi og smarte kommunale bygg. Ulf vil snakke mer om erfaringene de har gjort seg og arbeidet rundt det.

Foredragsholder: Ulf Harry Evensen
Virksomhet: Fredrikstad kommune
Avdeling: Stab Helse og Velferd og IT avdelingen
Stilling: IKT Rådgiver og koordinator velferdsteknologi

Foredrag 3 – Virtuell korttidsavdeling (VKA)

Digitalt tilsyn for pasienter som har behov for oppfølging i etterkant. Halden kommune er igang med prosjektet Virtuell Korttidsavdeling hvor målet er at noen pasienter kan unngå opphold på kommunal korttidsplass.

Foredragsholder: Gina Anette Brekke
Virksomhet: Halden kommune
Avdeling: Administrasjon Helse og omsorg
Stilling: Rådgiver Helse- og omsorg

Påmelding
Din informasjon vil kun bli brukt i forbindelse med dette arrangementet, med mindre du huker av boksen nederst for fremtidig informasjon om andre arrangementer.

Stengt for kommentarer.