10. februar 2017
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte om rekruttering av riktig kompetanse- på Borregaard

borregaard

Tid: 8.00- 10.00, 1. mars
Sted: Borregaard. Møt opp ved hovedporten kl 08, du blir deretter fulgt inn til foredragsrom. 

Kompetanse har og vil sannsynligvis utvikle seg til et av de viktigste parametere for opprettholdelse og styrking av konkurransekraften for Østfold. Hvordan kan organisasjoner og regionen gjøre seg attraktiv slik at vi kan tiltrekke nødvendig kompetanse ved rekruttering? Hvordan kan vi bruke regionens styrker til rekruttering og hvordan møter vi utfordringene?

Program:
8.00 Frokost og mingling
8.15 Dag Arthur Aasbø, Borregaard – hvordan Borregaard tiltrekker seg kompetente medarbeidere og hvilke ytre faktorer som påvirker dette.
8:45 Karina Sandell, Infotjenester – om vekst og hvordan attrahere, rekruttere og beholde de riktige medarbeidere.
9.10 Elena Rosnes, Østfold fylkeskommune «Kompetanseforum Østfold» – vi ruster oss for å møte omstilling og fremtiden!

9.30 Diskusjon og involvering fra deltakerne

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Meld deg på til post@onn.no

13. oktober 2016
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte 28. oktober om ny teknologi og big data i markedsføring

mb

NB! Endring i programmet

Tid: 8.00- 10.00, 28. oktober
Sted: Simulatorsenteret, Remmen Kunnskapspark, Halden
Den digitale markedsføringsrevolusjonen er her. Som forbrukere legger vi igjen en enorm mengde fotspor som smarte markedsførere kan  utnytte. Veksten av enheter tilkoblet Internett (Internet of Things) og muligheten til å prosessere enorme mengder data i sanntid (Big Data) åpner for store muligheter innen brukertilpasset markedsføring.
Program:
8.00  Frokost og mingling
8.20 Velkommen
8.25 Magnus Kristiansen- fra The Pitch- om digitale trender i 2016.
9.00 Tore Berntsen- om hvordan Markedspartner har endret markedsføring og salg som følge av den teknologisk utviklingen og endrede kjøpsvaner i B2B.
9.30 Diskusjon og innvolvering fra deltakerne
9.50 Avslutning

Arrangmenetet er gratis og åpent for alle.
Meld deg på til post@onn.no

sim-sentert

1. september 2016
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte: Lean som driver for økt produktivitet

GunnarAndersson

Sted: kaffebaren Fredrikstad

Tid: onsdag 21. september kl. 0800.

Med Gunnar Andersson, Avdeling for ingeniørfag ved HiØ.

I forbindelse med Forskningsdagene 2016 inviterer Østfold Nyskapingsnettverk og Høgskolen i Østfold til frokostmøte.

Regjeringen opprettet 7. Februar 2014 Produktivitetskommisjonen for å kartlegge og analysere årsakene til den svake produktivitetsutvikling i Norge. Hovedkonklusjonen er at veksten avtar for Norge sett under ett, men at det er store variasjoner mellom næringer. I argumentasjonen og i løsningene som skisseres blir Lean nevnt uten at det klargjøres på hvilken måte man tenker seg at dette skal skje. Det kan derfor være nyttig å se litt nærmere på hva Lean er og ikke minst hvordan Lean kan fungere som en driver for økt produktivitet.

Påmelding til post@onn.no

hiof-f