Innovasjon i Helsesektoren

6. april 2018
av admin
0 kommentarer

Innovasjon i Helsesektoren

Dato: 19. april kl. 14:00-15:30

Sted: Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad (rom A421)

Effektivisering – Velferdsteknologi – Fordeling av ressurser

Program:
14:00 Kaffe og mingling
14:10 Introduksjon av foredragsholdere og foredragene
14:15 Foredrag 1 – Velferdsteknologi i kommuner
14:35 Foredrag 2 – Infrastruktur og velferdsteknologi
14:55 Foredrag 3 – Virtuell korttidsavdeling
15:15 Pause (kan prate med foredragsholderne)

15:30 Avslutning nettverksmøte – Årsmøte i ØNN  vil etterfølge nettverksmøte og det er åpent for alle.

16:30 Årsmøte avslutning

Foredrag 1 – Velferdsteknologi i kommuner

Hvorfor ta i bruk velferdsteknologi i en kommune? Hva er driverne bak en slik utvikling, og hva tror vi om fremtiden.

Foredragsholder: Morten Andersen
Virksomhet: Sarpsborg kommune
Avdeling: Enhet forvaltning og utvikling
Stilling: Rågiver
Funksjon: Statistikk, analyse og velferdsteknologi

Foredrag 2 – Velferdsteknologi i omsorgsboliger og boliger

Fredrikstad og Hvaler har gjennom flere byggeprosjekter samlet erfaringer og laget standardiserte veiledere for å sikre infrastruktur for velferdsteknologi og smarte kommunale bygg. Ulf vil snakke mer om erfaringene de har gjort seg og arbeidet rundt det.

Foredragsholder: Ulf Harry Evensen
Virksomhet: Fredrikstad kommune
Avdeling: Stab Helse og Velferd og IT avdelingen
Stilling: IKT Rådgiver og koordinator velferdsteknologi

Foredrag 3 – Virtuell korttidsavdeling (VKA)

Digitalt tilsyn for pasienter som har behov for oppfølging i etterkant. Halden kommune er igang med prosjektet Virtuell Korttidsavdeling hvor målet er at noen pasienter kan unngå opphold på kommunal korttidsplass.

Foredragsholder: Gina Anette Brekke
Virksomhet: Halden kommune
Avdeling: Administrasjon Helse og omsorg
Stilling: Rådgiver Helse- og omsorg

Påmelding
Din informasjon vil kun bli brukt i forbindelse med dette arrangementet, med mindre du huker av boksen nederst for fremtidig informasjon om andre arrangementer.

8. november 2017
av admin
0 kommentarer

Merverdien av grønne bygg og energilagring

Dette er et frokostforedrag som er åpent for alle og det vil bli servert frokost og kaffe. Påmelding skjer via nettsiden.
 
Mot 2050 vil alle bygg være det vi idag kaller «grønne».
 
Om du setter opp nye bygg eller jobber i et eksisterende kontorbygg vil dette foredraget passe for dere begge. Så vel som om du har lyst til å høre mer om energilagring og merverdien av grønne bygg. Her får du state-of-the-art og den nyeste forskningen fra Høgskolen i Østfold.
 
Første fordragsholder:
Anna Szczotok er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Østfold der hun forsker på bruk av partikler som en energilagringsmekanisme i bygg og vegger. Du vil få høre mer om det.
 
Andre foredragsholder:
Kjetil Novang Gulbrandsen er lektor ved Høgskolen i Østfold med kompetanseområdene miljøklassifisering av bygninger, miljøstyringssystemer, energiberegninger og bygningsfysikk. Han vil snakke om prosjektet «Merverdien av grønne bygg» – hvordan de har gått frem og hva de har kommet frem til.
 
Vi anbefaler både privat og offentlig sektor å komme på dette frokostforedraget, da det kan sette lys på hvordan og hvorfor dere bør gå over til mer grønne bygg.
Dette arrangementet er utsatt.
Påmelding
Din informasjon vil kun bli brukt i forbindelse med dette arrangementet, med mindre du huker av boksen nederst for fremtidig informasjon om andre arrangementer.

25. september 2017
av admin
0 kommentarer

Norske verdier – finnes de og er de truet?

FROKOSTFOREDRAG I KAFFEBAREN.

Tid: kl. 8.00- 9.00, onsdag 27. september.

Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

 Til påmelding her!

Debatten om norske verdier lever i mediene. Men hva er egentlig ”norske verdier”? Hvor kommer de fra og hvor er de på vei?

I forbindelse med årets forskningsdager inviterer Østfold Nyskapningsnettverk og HiØ til frokostforedrag der verdier står på menyen, servert av rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile.

Frokostforedraget finner sted i kaffebaren på studiested Fredrikstad den 27. september klokken 0800. Her byr vi på kaffe, frokost og et tankevekkende innlegg om verdier.

– Utgangspunktet mitt er enkelt; verdier er det vi mener er godt og rettferdig, sier Hadi Lile.

Går menneskerettigheter på bekostning av norske verdier?

Menneskerettighetene er sentrale verdier i Norge og viktige prinsipper som legger grunnlaget for demokrati, likestilling og ytringsfrihet, men disse er ikke særegent norske.

Det demokratiske system handler om å komme til enighet om hvilke verdier som skal være styrende. De folkevalgte lovgivere forhandler seg imellom på Stortinget og kommer til enighet om noen kompromisser, som er loven. Loven er norske verdier.

Skillet mellom det norske flertallets kultur (og verdier) og mindretallet blir viktig. Dersom norske verdier knyttes til kultur og religion, ja da blir dette spørsmålet relevant; hva «truer» de norske verdiene? Og da blir forholdet mellom flertallsdemokrati og hensynet til mindretallets rettigheter viktig.

Hadi tar tankerekken videre under frokostforedraget 27. september. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Begrenset antall sitteplasser, så førstemann til mølla.

Hadi-Strommen-Lile_lite.jpg

Rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile har en doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. Lile jobber til daglig som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har jobbet som Seniorrådgiver i Redd Barnas rettighetsavdeling og rådgiver for Galdu- kompetansesenteret for urfolks rettigheter.