8. november 2017
av admin
0 kommentarer

Merverdien av grønne bygg og energilagring

Dette er et frokostforedrag som er åpent for alle og det vil bli servert frokost og kaffe. Påmelding skjer via nettsiden.
 
Mot 2050 vil alle bygg være det vi idag kaller «grønne».
 
Om du setter opp nye bygg eller jobber i et eksisterende kontorbygg vil dette foredraget passe for dere begge. Så vel som om du har lyst til å høre mer om energilagring og merverdien av grønne bygg. Her får du state-of-the-art og den nyeste forskningen fra Høgskolen i Østfold.
 
Første fordragsholder:
Anna Szczotok er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Østfold der hun forsker på bruk av partikler som en energilagringsmekanisme i bygg og vegger. Du vil få høre mer om det.
 
Andre foredragsholder:
Kjetil Novang Gulbrandsen er lektor ved Høgskolen i Østfold med kompetanseområdene miljøklassifisering av bygninger, miljøstyringssystemer, energiberegninger og bygningsfysikk. Han vil snakke om prosjektet «Merverdien av grønne bygg» – hvordan de har gått frem og hva de har kommet frem til.
 
Vi anbefaler både privat og offentlig sektor å komme på dette frokostforedraget, da det kan sette lys på hvordan og hvorfor dere bør gå over til mer grønne bygg.
Dette arrangementet er utsatt.
Påmelding
Din informasjon vil kun bli brukt i forbindelse med dette arrangementet, med mindre du huker av boksen nederst for fremtidig informasjon om andre arrangementer.

25. september 2017
av admin
0 kommentarer

Norske verdier – finnes de og er de truet?

FROKOSTFOREDRAG I KAFFEBAREN.

Tid: kl. 8.00- 9.00, onsdag 27. september.

Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

 Til påmelding her!

Debatten om norske verdier lever i mediene. Men hva er egentlig ”norske verdier”? Hvor kommer de fra og hvor er de på vei?

I forbindelse med årets forskningsdager inviterer Østfold Nyskapningsnettverk og HiØ til frokostforedrag der verdier står på menyen, servert av rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile.

Frokostforedraget finner sted i kaffebaren på studiested Fredrikstad den 27. september klokken 0800. Her byr vi på kaffe, frokost og et tankevekkende innlegg om verdier.

– Utgangspunktet mitt er enkelt; verdier er det vi mener er godt og rettferdig, sier Hadi Lile.

Går menneskerettigheter på bekostning av norske verdier?

Menneskerettighetene er sentrale verdier i Norge og viktige prinsipper som legger grunnlaget for demokrati, likestilling og ytringsfrihet, men disse er ikke særegent norske.

Det demokratiske system handler om å komme til enighet om hvilke verdier som skal være styrende. De folkevalgte lovgivere forhandler seg imellom på Stortinget og kommer til enighet om noen kompromisser, som er loven. Loven er norske verdier.

Skillet mellom det norske flertallets kultur (og verdier) og mindretallet blir viktig. Dersom norske verdier knyttes til kultur og religion, ja da blir dette spørsmålet relevant; hva «truer» de norske verdiene? Og da blir forholdet mellom flertallsdemokrati og hensynet til mindretallets rettigheter viktig.

Hadi tar tankerekken videre under frokostforedraget 27. september. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Begrenset antall sitteplasser, så førstemann til mølla.

Hadi-Strommen-Lile_lite.jpg

Rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile har en doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. Lile jobber til daglig som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har jobbet som Seniorrådgiver i Redd Barnas rettighetsavdeling og rådgiver for Galdu- kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

25. mai 2017
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte EXPO 2017 Høyskolen i Østfold

Vi ønsker deg velkommen til frokostmøte i Østfold Nyskapingsnettverk

Tid: kl. 8.00- 9.45, fredag 16. juni.

Sted: Rom S-401, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

 Til påmelding her!

Program for dagen:

  • 8:15 – 9:15 Presentasjoner av spennende studentoppgaver fra Ingeniøravdelingen som er gjort i samarbeid med næringslivet.
  • 9:15 – 9:45 Hvordan kan studentene og næringslivet jobbe mer fremtidsrettet sammen? Oppdragsgiverne forteller om sine erfaringer fra prosjektarbeidet.

Studentoppgavene som presenteres:

  1. «Utvikle et konsept for en ny generasjon Paxster» Paxster er et lite kjøretøy laget for effektiv levering av post i urbane områder. Den produseres i Sarpsborg av Paxster AS, som har gitt utfordringen om å gi kjøretøyet bedre plassutnyttelse og enklere produksjon og vedlikehold, men med like god funksjonalitet. Dette skal også pakkes inn i et nytt design. Studenter fra Industriell Design presenterer sitt konsept for en fremtidig Paxster.
  1. «Omdømmebygging hos Statens vegvesen» Hvor viktig er omdømme for en offentlig etat som har monopol på sine tjenester? Formålet med prosjektet er å avdekke nå-situasjonen og brukeropplevelsen til besøkende på trafikkstasjonene i Follo-Østfold. Studenter fra Innovasjon og Prosjektledelse presenterer.
  1. «En ny generasjon betong med vasket maskinsand» Tilgangen på naturlige grusforekomster til bruk i  betong er i ferd med å bli en knapphetsressurs. Det er derfor nødvendig å ta i bruk mer knuste materialer i produksjonen. På oppdrag fra Franzefoss Pukk AS og NorBetong AS, har gruppen fra bygg utført en imponerende betong- prøveserie med ulike fraksjoner vasket maskinsand.

Etter foredragene vil det være mulig å besøke utstillingen EXPO 2017.
Dette er en åpen presentasjon og utstilling av studentenes bachelorprosjekter. De fleste studentprosjektene er bedrifts- og næringslivsoppgaver relatert til reelle problemstillinger.
Se oversikt over utstillere her.

Alle er velkomne!