28. april 2017
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte om nye muligheter med «Big Data» –

Tid: 8.00- 10.00, 12. maiexpertise
Sted: HiØ, Fredrikstad, Galleriet (Smia). 

«Big Data», utnyttelsen av datastrømmer, omtales som den nye oljen og anses som viktig for å fremme konkurransekraft og innovasjon i samfunnet.

I dette frokostmøtet vil to bedrifter fra Fredrikstadområdet fortelle om hvordan de utnytter fremtidens teknologi. Det ene selskapet gikk ut i fra en eksisterende virksomhet, mens det andre måtte snu seg om etter at hovedmarkedet forsvant. Her gir de innsyn i hvordan de bruker «Big Data» og automatisering for å skape nye muligheter i eksisterende, og ganske ulike, markeder.

Program:
8.00 Frokost og mingling
8.15 Jørgen Schrøder Aanonsen, TACTIC™ Real-Time Marketing – om hvordan Tactic Real-Time Marketing hjelper noen av Nordens største merkevarer med markedsføring til riktig tid på riktig «sted».
8:45 Helge Mordt, Prediktor – om hvordan de bruker «Big Data» og automatisering til å skape teknologier i instrumenter som for eksempel måler fettinnhold i melk. En teknologi de har mottatt NHO Østfold’s Nyskapingspris for.
9.15 Diskusjon og involvering fra deltakerne

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Meld deg på til post@onn.no

FROKOSTMØTET ER UTSATT

10. februar 2017
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte om rekruttering av riktig kompetanse- på Borregaard

borregaard

Tid: 8.00- 10.00, 1. mars
Sted: Borregaard. Møt opp ved hovedporten kl 08, du blir deretter fulgt inn til foredragsrom. 

Kompetanse har og vil sannsynligvis utvikle seg til et av de viktigste parametere for opprettholdelse og styrking av konkurransekraften for Østfold. Hvordan kan organisasjoner og regionen gjøre seg attraktiv slik at vi kan tiltrekke nødvendig kompetanse ved rekruttering? Hvordan kan vi bruke regionens styrker til rekruttering og hvordan møter vi utfordringene?

Program:
8.00 Frokost og mingling
8.15 Dag Arthur Aasbø, Borregaard – hvordan Borregaard tiltrekker seg kompetente medarbeidere og hvilke ytre faktorer som påvirker dette.
8:45 Karina Sandell, Infotjenester – om vekst og hvordan attrahere, rekruttere og beholde de riktige medarbeidere.
9.10 Elena Rosnes, Østfold fylkeskommune «Kompetanseforum Østfold» – vi ruster oss for å møte omstilling og fremtiden!

9.30 Diskusjon og involvering fra deltakerne

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Meld deg på til post@onn.no

13. oktober 2016
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte 28. oktober om ny teknologi og big data i markedsføring

mb

NB! Endring i programmet

Tid: 8.00- 10.00, 28. oktober
Sted: Simulatorsenteret, Remmen Kunnskapspark, Halden
Den digitale markedsføringsrevolusjonen er her. Som forbrukere legger vi igjen en enorm mengde fotspor som smarte markedsførere kan  utnytte. Veksten av enheter tilkoblet Internett (Internet of Things) og muligheten til å prosessere enorme mengder data i sanntid (Big Data) åpner for store muligheter innen brukertilpasset markedsføring.
Program:
8.00  Frokost og mingling
8.20 Velkommen
8.25 Magnus Kristiansen- fra The Pitch- om digitale trender i 2016.
9.00 Tore Berntsen- om hvordan Markedspartner har endret markedsføring og salg som følge av den teknologisk utviklingen og endrede kjøpsvaner i B2B.
9.30 Diskusjon og innvolvering fra deltakerne
9.50 Avslutning

Arrangmenetet er gratis og åpent for alle.
Meld deg på til post@onn.no

sim-sentert