Frokostmøte under EXPO 2018

25. mai 2018
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte under EXPO 2018

Vi ønsker deg velkommen til frokostmøte i Østfold Nyskapingsnettverk

Tid: kl. 8.00- 9.45, fredag 15. juni.

Sted: Rom S-401, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Program for dagen:

 • 08:00 Frokost og kaffe
 • 08:20 Vinnende verdiforslag i oppstartsbedriften for Asamt utvikling AS
 • 08:45 Hva betyr elbil for strømnettet i Fredrikstad for Norgesnett
 • 09:10 Norgesnett deler sine erfaringer om prosessen
 • 09:20 Grønn byutvikling: Bærekraftige fasadesystemer på Cicignon Park

Studentoppgavene som presenteres:

 • Bachelor 1: «Vinnende verdiforslag i oppstartsbedriften»
  Studenter fra IPL har sett nærmere på hvordan man kan benytte Alexander Osterwalders metode «Vinnende verdiforslag» (Value Proposition Canvas til å kartlegge kunders behov. Oppdragsgiver er Asamt som er en tjeneste som skal gjøre det enklere å ha oversikt over opplevelser.

 

 • Bachelor 2: «Hva betyr elbil for strømnettet i Fredrikstad»
  Studenter fra elektro har hatt et oppdrag for Norgesnett. Hvis regjeringens ønske om at nybilsalget fra 2025 skal være nullutslipp kjøretøy kan det føre til en enda større økning i elektriske transportmidler. Norges Vassdrag og Energidirektorat spår at det kan føre til problemer i strømnettet, men hvordan vil det påvirke strømnettet i Fredrikstad?

 

 • Bachelor 3: «Grønne vegger – Sykehuset – Kan Cao – NG Development»
  Studenter fra bygg har et prosjekt ved gamle sykehuset ved Cicignon som har blitt kjøpt opp av NG Holding og skal utvikles til boligformål. Prosjektet er en del av EU-Prosjektet SiEUGreen og har en høy miljøprofil.Over 80 % av befolkningen i Norge bor på tettsteder, og ettersom prosentandelen stiger, vil lokal forurensning øke. Vi skal undersøke fordelene med grønne vegger sammenlignet med solcellepaneler på Cicignon Park. Oppgaven skal fokusere på klimagassavtrykk, termisk egenskaper og trivsel for brukerne.

 


Etter foredragene vil det være mulig å besøke utstillingen EXPO 2018.
Dette er en åpen presentasjon og utstilling av studentenes bachelorprosjekter. De fleste studentprosjektene er bedrifts- og næringslivsoppgaver relatert til reelle problemstillinger.
Se oversikt over utstillere her.


Det vil også være et seminar om H2020 prosjektet DYNAMO.
H2020 DYNAMO er et prosjektet innenfor området smarte byer/smarte bygninger og smarte energinett, noe som inkluderer også elektriske kjøretøy og lokal energihøsting (varme, sol, vind). Det holder på fra kl. 10:00 – 13:00.
Klikk her for påmelding.


Alle er velkomne!

Asamt logo           Norgesnett logo             NG Development logo

Påmelding
Din informasjon vil kun bli brukt i forbindelse med dette arrangementet, med mindre du huker av boksen nederst for fremtidig informasjon om andre arrangementer.
Innovasjon i Helsesektoren

6. april 2018
av admin
0 kommentarer

Innovasjon i Helsesektoren

Dato: 19. april kl. 14:00-15:30

Sted: Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad (rom A421)

Effektivisering – Velferdsteknologi – Fordeling av ressurser

Program:
14:00 Kaffe og mingling
14:10 Introduksjon av foredragsholdere og foredragene
14:15 Foredrag 1 – Velferdsteknologi i kommuner
14:35 Foredrag 2 – Infrastruktur og velferdsteknologi
14:55 Foredrag 3 – Virtuell korttidsavdeling
15:15 Pause (kan prate med foredragsholderne)

15:30 Avslutning nettverksmøte – Årsmøte i ØNN  vil etterfølge nettverksmøte og det er åpent for alle.

16:30 Årsmøte avslutning

Foredrag 1 – Velferdsteknologi i kommuner

Hvorfor ta i bruk velferdsteknologi i en kommune? Hva er driverne bak en slik utvikling, og hva tror vi om fremtiden.

Foredragsholder: Morten Andersen
Virksomhet: Sarpsborg kommune
Avdeling: Enhet forvaltning og utvikling
Stilling: Rågiver
Funksjon: Statistikk, analyse og velferdsteknologi

Foredrag 2 – Velferdsteknologi i omsorgsboliger og boliger

Fredrikstad og Hvaler har gjennom flere byggeprosjekter samlet erfaringer og laget standardiserte veiledere for å sikre infrastruktur for velferdsteknologi og smarte kommunale bygg. Ulf vil snakke mer om erfaringene de har gjort seg og arbeidet rundt det.

Foredragsholder: Ulf Harry Evensen
Virksomhet: Fredrikstad kommune
Avdeling: Stab Helse og Velferd og IT avdelingen
Stilling: IKT Rådgiver og koordinator velferdsteknologi

Foredrag 3 – Virtuell korttidsavdeling (VKA)

Digitalt tilsyn for pasienter som har behov for oppfølging i etterkant. Halden kommune er igang med prosjektet Virtuell Korttidsavdeling hvor målet er at noen pasienter kan unngå opphold på kommunal korttidsplass.

Foredragsholder: Gina Anette Brekke
Virksomhet: Halden kommune
Avdeling: Administrasjon Helse og omsorg
Stilling: Rådgiver Helse- og omsorg

Påmelding
Din informasjon vil kun bli brukt i forbindelse med dette arrangementet, med mindre du huker av boksen nederst for fremtidig informasjon om andre arrangementer.

8. november 2017
av admin
0 kommentarer

Merverdien av grønne bygg og energilagring

Dette er et frokostforedrag som er åpent for alle og det vil bli servert frokost og kaffe. Påmelding skjer via nettsiden.
 
Mot 2050 vil alle bygg være det vi idag kaller «grønne».
 
Om du setter opp nye bygg eller jobber i et eksisterende kontorbygg vil dette foredraget passe for dere begge. Så vel som om du har lyst til å høre mer om energilagring og merverdien av grønne bygg. Her får du state-of-the-art og den nyeste forskningen fra Høgskolen i Østfold.
 
Første fordragsholder:
Anna Szczotok er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Østfold der hun forsker på bruk av partikler som en energilagringsmekanisme i bygg og vegger. Du vil få høre mer om det.
 
Andre foredragsholder:
Kjetil Novang Gulbrandsen er lektor ved Høgskolen i Østfold med kompetanseområdene miljøklassifisering av bygninger, miljøstyringssystemer, energiberegninger og bygningsfysikk. Han vil snakke om prosjektet «Merverdien av grønne bygg» – hvordan de har gått frem og hva de har kommet frem til.
 
Vi anbefaler både privat og offentlig sektor å komme på dette frokostforedraget, da det kan sette lys på hvordan og hvorfor dere bør gå over til mer grønne bygg.
Dette arrangementet er utsatt.
Påmelding
Din informasjon vil kun bli brukt i forbindelse med dette arrangementet, med mindre du huker av boksen nederst for fremtidig informasjon om andre arrangementer.