25. mai 2017
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte EXPO 2017 Høyskolen i Østfold

Vi ønsker deg velkommen til frokostmøte i Østfold Nyskapingsnettverk

Tid: kl. 8.00- 9.45, fredag 16. juni.

Sted: Rom S-401, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

 Til påmelding her!

Program for dagen:

  • 8:15 – 9:15 Presentasjoner av spennende studentoppgaver fra Ingeniøravdelingen som er gjort i samarbeid med næringslivet.
  • 9:15 – 9:45 Hvordan kan studentene og næringslivet jobbe mer fremtidsrettet sammen? Oppdragsgiverne forteller om sine erfaringer fra prosjektarbeidet.

Studentoppgavene som presenteres:

  1. «Utvikle et konsept for en ny generasjon Paxster» Paxster er et lite kjøretøy laget for effektiv levering av post i urbane områder. Den produseres i Sarpsborg av Paxster AS, som har gitt utfordringen om å gi kjøretøyet bedre plassutnyttelse og enklere produksjon og vedlikehold, men med like god funksjonalitet. Dette skal også pakkes inn i et nytt design. Studenter fra Industriell Design presenterer sitt konsept for en fremtidig Paxster.
  1. «Omdømmebygging hos Statens vegvesen» Hvor viktig er omdømme for en offentlig etat som har monopol på sine tjenester? Formålet med prosjektet er å avdekke nå-situasjonen og brukeropplevelsen til besøkende på trafikkstasjonene i Follo-Østfold. Studenter fra Innovasjon og Prosjektledelse presenterer.
  1. «En ny generasjon betong med vasket maskinsand» Tilgangen på naturlige grusforekomster til bruk i  betong er i ferd med å bli en knapphetsressurs. Det er derfor nødvendig å ta i bruk mer knuste materialer i produksjonen. På oppdrag fra Franzefoss Pukk AS og NorBetong AS, har gruppen fra bygg utført en imponerende betong- prøveserie med ulike fraksjoner vasket maskinsand.

Etter foredragene vil det være mulig å besøke utstillingen EXPO 2017.
Dette er en åpen presentasjon og utstilling av studentenes bachelorprosjekter. De fleste studentprosjektene er bedrifts- og næringslivsoppgaver relatert til reelle problemstillinger.
Se oversikt over utstillere her.

Alle er velkomne!

 

28. april 2017
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte om nye muligheter med «Big Data» –

Tid: 8.00- 10.00, 12. maiexpertise
Sted: HiØ, Fredrikstad, Galleriet (Smia). 

«Big Data», utnyttelsen av datastrømmer, omtales som den nye oljen og anses som viktig for å fremme konkurransekraft og innovasjon i samfunnet.

I dette frokostmøtet vil to bedrifter fra Fredrikstadområdet fortelle om hvordan de utnytter fremtidens teknologi. Det ene selskapet gikk ut i fra en eksisterende virksomhet, mens det andre måtte snu seg om etter at hovedmarkedet forsvant. Her gir de innsyn i hvordan de bruker «Big Data» og automatisering for å skape nye muligheter i eksisterende, og ganske ulike, markeder.

Program:
8.00 Frokost og mingling
8.15 Jørgen Schrøder Aanonsen, TACTIC™ Real-Time Marketing – om hvordan Tactic Real-Time Marketing hjelper noen av Nordens største merkevarer med markedsføring til riktig tid på riktig «sted».
8:45 Helge Mordt, Prediktor – om hvordan de bruker «Big Data» og automatisering til å skape teknologier i instrumenter som for eksempel måler fettinnhold i melk. En teknologi de har mottatt NHO Østfold’s Nyskapingspris for.
9.15 Diskusjon og involvering fra deltakerne

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Meld deg på til post@onn.no

FROKOSTMØTET ER UTSATT

10. februar 2017
av admin
0 kommentarer

Frokostmøte om rekruttering av riktig kompetanse- på Borregaard

borregaard

Tid: 8.00- 10.00, 1. mars
Sted: Borregaard. Møt opp ved hovedporten kl 08, du blir deretter fulgt inn til foredragsrom. 

Kompetanse har og vil sannsynligvis utvikle seg til et av de viktigste parametere for opprettholdelse og styrking av konkurransekraften for Østfold. Hvordan kan organisasjoner og regionen gjøre seg attraktiv slik at vi kan tiltrekke nødvendig kompetanse ved rekruttering? Hvordan kan vi bruke regionens styrker til rekruttering og hvordan møter vi utfordringene?

Program:
8.00 Frokost og mingling
8.15 Dag Arthur Aasbø, Borregaard – hvordan Borregaard tiltrekker seg kompetente medarbeidere og hvilke ytre faktorer som påvirker dette.
8:45 Karina Sandell, Infotjenester – om vekst og hvordan attrahere, rekruttere og beholde de riktige medarbeidere.
9.10 Elena Rosnes, Østfold fylkeskommune «Kompetanseforum Østfold» – vi ruster oss for å møte omstilling og fremtiden!

9.30 Diskusjon og involvering fra deltakerne

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Meld deg på til post@onn.no