Frokostmøte EXPO 2017 Høyskolen i Østfold

Vi ønsker deg velkommen til frokostmøte i Østfold Nyskapingsnettverk

Tid: kl. 8.00- 9.45, fredag 16. juni.

Sted: Rom S-401, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

 Til påmelding her!

Program for dagen:

  • 8:15 – 9:15 Presentasjoner av spennende studentoppgaver fra Ingeniøravdelingen som er gjort i samarbeid med næringslivet.
  • 9:15 – 9:45 Hvordan kan studentene og næringslivet jobbe mer fremtidsrettet sammen? Oppdragsgiverne forteller om sine erfaringer fra prosjektarbeidet.

Studentoppgavene som presenteres:

  1. «Utvikle et konsept for en ny generasjon Paxster» Paxster er et lite kjøretøy laget for effektiv levering av post i urbane områder. Den produseres i Sarpsborg av Paxster AS, som har gitt utfordringen om å gi kjøretøyet bedre plassutnyttelse og enklere produksjon og vedlikehold, men med like god funksjonalitet. Dette skal også pakkes inn i et nytt design. Studenter fra Industriell Design presenterer sitt konsept for en fremtidig Paxster.
  1. «Omdømmebygging hos Statens vegvesen» Hvor viktig er omdømme for en offentlig etat som har monopol på sine tjenester? Formålet med prosjektet er å avdekke nå-situasjonen og brukeropplevelsen til besøkende på trafikkstasjonene i Follo-Østfold. Studenter fra Innovasjon og Prosjektledelse presenterer.
  1. «En ny generasjon betong med vasket maskinsand» Tilgangen på naturlige grusforekomster til bruk i  betong er i ferd med å bli en knapphetsressurs. Det er derfor nødvendig å ta i bruk mer knuste materialer i produksjonen. På oppdrag fra Franzefoss Pukk AS og NorBetong AS, har gruppen fra bygg utført en imponerende betong- prøveserie med ulike fraksjoner vasket maskinsand.

Etter foredragene vil det være mulig å besøke utstillingen EXPO 2017.
Dette er en åpen presentasjon og utstilling av studentenes bachelorprosjekter. De fleste studentprosjektene er bedrifts- og næringslivsoppgaver relatert til reelle problemstillinger.
Se oversikt over utstillere her.

Alle er velkomne!

 

Stengt for kommentarer.