Frokostmøte om rekruttering av riktig kompetanse- på Borregaard

borregaard

Tid: 8.00- 10.00, 1. mars
Sted: Borregaard. Møt opp ved hovedporten kl 08, du blir deretter fulgt inn til foredragsrom. 

Kompetanse har og vil sannsynligvis utvikle seg til et av de viktigste parametere for opprettholdelse og styrking av konkurransekraften for Østfold. Hvordan kan organisasjoner og regionen gjøre seg attraktiv slik at vi kan tiltrekke nødvendig kompetanse ved rekruttering? Hvordan kan vi bruke regionens styrker til rekruttering og hvordan møter vi utfordringene?

Program:
8.00 Frokost og mingling
8.15 Dag Arthur Aasbø, Borregaard – hvordan Borregaard tiltrekker seg kompetente medarbeidere og hvilke ytre faktorer som påvirker dette.
8:45 Karina Sandell, Infotjenester – om vekst og hvordan attrahere, rekruttere og beholde de riktige medarbeidere.
9.10 Elena Rosnes, Østfold fylkeskommune «Kompetanseforum Østfold» – vi ruster oss for å møte omstilling og fremtiden!

9.30 Diskusjon og involvering fra deltakerne

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Meld deg på til post@onn.no

Stengt for kommentarer.