ØNN legges ned

Den 14.08.2020 ble det vedtatt på et ekstraordinært årsmøte å avvikle Østfold Nyskapingsnettverk.

Forsamlingen vedtok enstemmig avviklingen av Østfold Nyskapingsnettverk og at resterende midler overføres til Drivhuset Østfold.

Denne siden vil etterhvert bli lagt ned.

Stengt for kommentarer.